Нетен коефициент на записване на децата в детските градини - %

23.1.2020 г.