Индикатори

Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш
КодНаименованиеИзточник 
False001.05Естествен прираст на населениетоНСИ
False002.06Деца, посещаващи детски заведенияНСИ
False002.07Относителен дял на децата (0-17 години) в риск от бедностНСИ
False003.07Население между 55-64 годишна възраст, използващо интернетНСИ
False004.06Относителен дял на населението на 25-64 навършени години, участващо в образование и обучениеНСИ
False004.09Използване на ИнтернетНСИ
False005.01Относителен дял на чужди граждани от населениетоНСИ
False006.01Значително намаляване на детската смъртностМТСП, НСИ
False007.12Неравенство в разпределението на доходите (S80/S20)НСИ
False007.13Лица на възраст 18-59 живеещи в безработни домакинстваНСИ
записи на страница1 - 10 от 384 записи