Индикатори

Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш
КодНаименованиеИзточник 
False001.05Естествен прираст на населениетоНСИ
False002.06Деца, посещаващи детски заведенияНСИ
False002.07Деца под 16 годишна възраст в риск от бедност след социалните трансфериНСИ
False002.08Деца под 16 годишна възраст, живеещи в безработни домакинстваНСИ
False002.09Социални помощи за подкрепа на семействотоМТСП
False003.05Средна възраст на населението за излизане от пазара на трудаНСИ
False003.06Неактивни по здравословни причини, население 50-64 годиниНСИ
False003.07Население между 55-64 годишна възраст, използващо интернетНСИ
False004.02Образователни постижения на лица с висше образование на 30-34 г. по полНСИ
False004.03Дипломирани висшисти на 20-29 години на 1 000 души от населениетоНСИ
записи на страница1 - 10 от 226 записи