Оперативни програми

Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш
НаименованиеКод 
FalseВъзобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурностBGENERGY
FalseДобро управление2014BG05SFOP001
FalseИновации и конкурентоспособност2014BG16RFOP002
FalseМинистерство на иновациите и растежаMIG
FalseМорско дело и рибарство2014BG14MFOP001
FalseНаука и образование за интелигентен растеж2014BG05M2OP001
FalseНационален план за възстановяване и устойчивост2021BG-RRP
FalseОколна среда2014BG16M1OP002
FalseПрограма за развитие на селските райони2014BG06RDNP001
FalseПрограма "Развитие на човешките ресурси" 2021-20272021BG05SFPR002
записи на страница1 - 10 от 14 записи