Оперативни програми

Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш
НаименованиеКод 
FalseДобро управление2014BG05SFOP001
FalseИновации и конкурентоспособност2014BG16RFOP002
FalseМинистерство на транспортаMTITC
FalseМинистерство на туризмаMT
FalseМорско дело и рибарство2014BG14MFOP001
FalseНаука и образование за интелигентен растеж2014BG05M2OP001
FalseОколна среда2014BG16M1OP002
FalseПрограма за развитие на селските райони2014BG06RDNP001
FalseРазвитие на човешките ресурси2014BG05M9OP001
FalseРегиони в растеж2014BG16RFOP001
записи на страница1 - 10 от 11 записи