Индикатори

Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш
КодНаименованиеИзточник 
FalseP1220Трайно безработни участници (25 - 29 г. вкл.,) с основна или по-ниска образователна степен, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, или които получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лицаУО
FalseP41Подадени проектни предложения 
FalseP42Дял на верифицираните от УО разходи, спрямо отчетените от бенефициентите 
FalseНОИР P112P112 Публични разходи за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията като % от БВПНСИ
FalseНОИР P2112P2112 Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по ОП, придобили допълнителна квалификация за прилагане на съвременни методи за оценяванеУО
FalseНОИР Р111Р111 Научни публикации сред 10-те % най-цитирани в света, като процент от всички научни публикации в странатаEIS
FalseНОИР Р121Р121 Международни научни съвместни публикации на 1 млн. населениеEIS
FalseНОИР Р2113Р2113 Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП, въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТУО
FalseНОИР Р2121Р2121 Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОПИСУН
FalseНОИР Р2126Р2126 Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентностиУО
записи на страница1 - 10 от 234 записи