Приоритетни оси

Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш
НаименованиеКод 
False01. Административно обслужване и е-управлениеBG05SFOP001-1
False01. ВодиBG16M1OP002-1
False01. Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурситеBG14MFOP001-1
False01. Научни изследвания и технологично развитиеBG05M2OP001-1
False01. Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежаBG16M1OP001-1
False01. Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райониBG06RDNP001-1
False01. Технологично развитие и иновацииBG16RFOP002-1
False01. Устойчиво и интегрирано градско развитиеBG16RFOP001-1
False02. Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнесаBG05SFOP001-2
False02. Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултуриBG14MFOP001-2
записи на страница1 - 10 от 65 записи