Коефициент на естествен прираст на населението - ‰

19.12.2019 г.
Естествен прираст на населението - разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.