Преброяванията в България на Моста на влюбените

26.8.2021 г.
На 7 септември 2021 г. започва 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България. В навечерието на най-всеобхватното статистическо изследване Националният статистически институт и Столична община в партньорство с Държавна агенция „Архиви“ организират изложба на Моста на влюбените при Националния дворец на културата, която ще представи исторически и съвременни данни от всички преброявания в страната. Софиянци и гостите на столицата ще могат да разгледат постерите от 23 август до 6 септември.

По 30 пана на български и английски език разкриват огромното богатство от демографски и социално-икономически данни, които родната статистика е събрала по време на преброяванията. Колко е населението на България, колко са мъжете и жените, какъв е броят на домакинствата, в какви жилища и при какви условия живеят българите, какви са професиите, образователното ниво и икономическата им активност, колко са столетниците в България - за тези и още много други интересни факти разказват инфографиките, които Националният статистически институт е подготвил, за да запознае всички любознателни граждани с живота на българското общество от 1880 г. до днес. За визуализацията на данните са използвани съвременни графични и художествени средства, които представят информацията по достъпен и оригинален начин и улесняват нейното възприемане.

Всеки българин, който през XIX, XX и XXI век е предоставил добросъвестно своите данни, е влязъл в историята на преброяванията. Обобщената информация е допринасяла за разработването на подходящи управленски политики и вземането на оптимални решения от държавните и местните власти, подпомагала е академичната общност в анализите и прогнозите за развитието на страната, насочвала е неправителствения сектор в осъществяването на различни граждански инициативи, представяла ни е като държава пред международната общност.

През изминалия повече от век преброяванията са измервали най-точно промените в живота на българите и тяхното благосъстояние. Затова и днес от особена важност е участието на гражданите в 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд. За да подчертаем колко необходима е личната активност, сме избрали слогана „Включи се, защото си важен!“

Заповядайте на изложбата и участвайте в Преброяване 2021!

Спазвайте всички мерки за здравословна дистанция, пазете себе си и другите!