Ключови показатели за България (към 03.04.2024 г.)

3.4.2024 г.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.6% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година.

През януари 2024 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 6.7 процентни пункта спрямо октомври 2023 година.

За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2023 г. са изразходвани 69.6% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 20.6%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.1%.

Коефициентът на безработица е 4.2% (при 3.7% през четвърто тримесечие на 2022 г.) и е един и същ при мъжете и при жените.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.7% (по предварителни данни).

През четвърто тримесечие на 2023 г. индексът на цените на жилищата нараства с 10.1% в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Прессъобщение и данни: Ключови показатели за България (към 03.04.2024 г.)