Ключови показатели за България (към 05.07.2021 г.)

5.7.2021 г.

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

Прессъобщение и данни: Ключови показатели за България (към 05.07.2021 г.)