Ключови показатели за България (към 03.07.2024 г.)

3.7.2024 г.

През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% в сравнение с първото тримесечие на 2023 година.

През април 2024 г. общият показател на доверие на потребителите се повишава с 1.5 процентни пункта в сравнение с януари 2024 година.

За индивидуално потребление през първото тримесечие на 2024 г. са изразходвани 70.9% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през първото тримесечие на 2024 г. е 14.2%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.8%.

Коефициентът на безработица е 5.0% (при 4.4% през първото тримесечие на 2023 г.) и е един и същ при мъжете и при жените.

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на 2023 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.8% (по предварителни данни).

През първото тримесечие на 2024 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 16.0% в сравнение с първото тримесечие на 2023 година.

Прессъобщение и данни: Ключови показатели за България (към 03.07.2024 г.)