Ключови показатели за България (към 29.12.2023 г.)

29.12.2023 г.

През третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% в сравнение с третото тримесечие на 2022 година.

През октомври 2023 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 3.3 пункта спрямо юли 2023 година.

За индивидуално потребление през третото тримесечие на 2023 г. са изразходвани 66.9% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през третото тримесечие на 2023 г. е 16.9%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.9%.

Коефициентът на безработица е 4.0% (при 3.6% през трето тримесечие на 2022 г.) и съответно 4.3% за мъжете и 3.8% за жените.

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.1% (по предварителни данни).

През третото тримесечие на 2023 г. индексът на цените на жилищата нараства с 9.2% в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Прессъобщение и данни: Ключови показатели за България (към 29.12.2023 г.)