Стратегически документи

Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш
НаименованиеКод 
FalseАктуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.АСЗ2020
FalseЕвропа 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растежEU2020
FalseНационална здравна стратегия 2020 г.НЗС2020
FalseНационална програма за развитие: България 2020НПРБГ2020
FalseНационална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012-2030 г.АНСДРН2030
FalseНационална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на мъжете и жените 2016-2020 г.НСНРМЖ2020
FalseНационална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.НСУПЦЖ
FalseНационалната стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България за периода 2012-2022 г.НСРР
FalseРегионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г.РПРСЦР2020
FalseРегионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.РПРСЗР2020
записи на страница1 - 10 от 16 записи