Национални стратегии

Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш
НаименованиеКод 
FalseАктуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.АСЗ
FalseЕнергийна стратегия на Република България до 2020 г. за надеждна, ефективна и по-чиста енергетикаЕСРБ
FalseНационална здравна стратегия 2020 г.НЗС
FalseНационална програма за развитие: България 2020НПРБГ 2020
FalseНационална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012-2030 г.АНСДРН
FalseНационална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на мъжете и жените 2016-2020 г.НСНРМЖ 2020
FalseНационална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.НСУПЦЖ
FalseНационална стратегията за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030НБНСВ
FalseНационалната стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България за периода 2012-2022 г.НСРР
  • 1
записи на страница1 - 9 от 9 записи