Регионални стратегии

Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш
НаименованиеКод 
FalseРегионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г.РПРСЦР
FalseРегионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.РПРСЗР
FalseРегионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г.РПРСИР
FalseРегионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.РПРЮЗР
FalseРегионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г.РПРЮИР
FalseРегионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.РПРЮЦР
  • 1
записи на страница1 - 6 от 6 записи