Регионални стратегии

Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш
НаименованиеКод 
FalseРегионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г.РПРСЦР2020
FalseРегионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.РПРСЗР2020
FalseРегионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г.РПРСИР2020
FalseРегионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.РПРЮЗР2020
FalseРегионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г.РПРЮИР2020
FalseРегионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.РПРЮЦР2020
  • 1
записи на страница1 - 6 от 6 записи